Yeni, Daha Etkili Bir İYE İlacı

Kadın İdrar Yolu Enfeksiyonu

İYE’ler, bakteriler üretraya girdiğinde ve idrar yolunu enfekte ettiğinde gelişen yaygın enfeksiyonlardır.

Araştırmacılar, ilaca dirençli idrar yolu enfeksiyonu vakalarına karşı özellikle etkili olan bir tedavi kombinasyonunu ortaya çıkardı.

Karmaşık idrar yolu enfeksiyonları için yeni ve eski tedavileri karşılaştıran bir Rutgers Üniversitesi araştırmacısı tarafından yürütülen uluslararası bir araştırmaya göre, yeni bir ilaç kombinasyonunun özellikle inatçı, ilaca dirençli enfeksiyonlara karşı daha etkili olduğu gösterildi.

ALLIUM Faz 3 klinik çalışmasından araştırmacılar bulgularını Amerikan Tabipler Birliği Dergisi (JAMA), sefepim ve enmetazobaktamın karmaşık idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek iltihabına neden olan bakteriyel bir enfeksiyon olan akut piyelonefriti (AP) tedavi etmede geleneksel piperasilin ve tazobaktam tedavisinden daha başarılı olduğunu göstermektedir. İdrar yolu enfeksiyonları, tümü antibiyotik başarısızlığı olasılığını artıran ateş, sepsis, üriner obstrüksiyon veya kateterler gibi risk faktörleriyle birleştiğinde komplike kabul edilir.

Rutgers Robert Wood Johnson Tıp Okulu’nda tıp profesörü ve Alerji, İmmünoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü başkanı Keith Kaye, “Bu yeni antibiyotik standart bakım tedavisinden üstündü” dedi.

Çalışmanın baş araştırmacısı ve yayının baş yazarı Kaye, “Tedavi için heyecan verici bir seçeneği temsil ediyor” dedi.

Kaye’ye göre bu ilaç kombinasyonu, adını bakteriler tarafından üretilen bir enzimden alan, geniş spektrumlu beta-laktamaz (ESBL) enfeksiyonları olarak bilinen patojenlerin neden olduğu, genellikle tehlikeli türde bir bakteriyel hastalıkla da mücadele ediyor. Penisilinler ve sefalosporinler gibi enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan birçok antibiyotik, GSBL üreten bakterilere karşı etkisizdir.

Kaye, “ESBL’ler gibi dirençli bakterilere karşı aktif olan antibiyotikler arıyoruz ve bu yeni kombinasyonun oldukça etkili olduğunu bulduk” dedi.

Deneme, Eylül 2018’den Kasım 2019’a kadar Avrupa, Kuzey ve Orta Amerika, Güney Amerika ve Güney Afrika’daki 90 tesiste gerçekleştirildi. Çalışmaya 1.000’den fazla hasta katıldı. Yeni sefepim ve enmetazobaktam kombinasyonunu alan hastaların yaklaşık yüzde 79’u, geleneksel piperasilin ve tazobaktam tedavisini alanların yüzde 58,9’unun aksine, hastalıkları için başarılı bir şekilde tedavi edildi.

ESBL enfeksiyonu olanların alt kümesine ait genel gruptan hastaların yüzde 20’si içinde, standart tedavi alan hastaların yüzde 51’ine karşılık sefepim ve enmetazobaktam alan hastaların yüzde 73’ü klinik bir iyileşme sağladı.

Antibiyotik sefepim, 1990’larda kullanımı onaylanmış ve jenerik olarak temin edilebilen dördüncü nesil bir sefalosporindir. Fransız biyofarmasötik şirketi Allecra Therapeutics tarafından üretilen deneysel bir ilaç olan Enmetazobaktam, bir beta-laktamaz inhibitörüdür, yani ESBL üreten bakteriler tarafından üretilen enzim türleri de dahil olmak üzere beta-laktamazlara saldırır. İlaç kombinasyonu, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından Nitelikli Bulaşıcı Hastalık Ürünü ve Hızlı İzleme onayı aldı.

Kaye, şirketin gelecek yılın başlarında FDA onayına başvurmasını beklediğini söyledi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) bir raporuna göre, ABD’de her yıl 2,8 milyondan fazla antimikrobiyal dirençli enfeksiyon meydana geliyor ve 35.000’den fazla insan bunlardan ölüyor. Antibiyotik direnci üzerine 2019 yılında yapılan bir çalışmada CDC, ESBL’leri insan sağlığı için ciddi bir tehdit olarak nitelendirdi.

A JAMA Her ikisi de Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Sonali Advani ve Kimberly Claeys’in başyazısı, Rutgers liderliğindeki çalışmayı övdü: “Kaye ve arkadaşları tarafından yapılan klinik deney, dirençli organizmalar için sınırlı silahlanmayı genişleten umut verici yeni bir antibiyotik tedavisi ve heyecan verici yeni bir terapötik sunuyor. Akut piyelonefrit veya komplike vakaların tedavisi için seçenek [urinary tract infection]”

Referanslar: “Effect of Cefepime/Enmetazobactam vs Piperacillin/Tazobactam on Clinical Cure ve Mikrobiyolojik Eradikasyon Üzerinde Komplike Üriner Sistem Enfeksiyonu veya Akut Piyelonefrit Olan Hastalarda Rastgele Bir Klinik Çalışma”, Keith S. Kaye, MD, Adam Belley, Ph.D., Philip Barth, Ph.D., Omar Lahlou, PharmD, Philipp Knechtle, Ph.D., Paola Motta, Ph.D. ve Patrick Velicitat, MD, 4 Ekim 2022, JAMA.
DOI: 10.1001/jama.2022.17034

“Cefepime/Enmetazobactam for Complicated Urinary Tract Infections”, Sonali D. Advani, MBBS, MPH ve Kimberly Claeys, PharmD, 4 Ekim 2022, JAMA.
DOI: 10.1001/jama.2022.15228

Çalışma, Allecra Therapeutics tarafından finanse edildi.

opensea blogger alıntı reddit blogger bisağlık blogger fiyat blogger market medium

Yorum yapın

SPONSORLAR
index 3997
index 5542
index 9380
index 8911
index 5161
index 5099
index 8216
index 1243
index 9995
index 8665
index 3611
index 9746
index 6850
index 8469
index 6909
index 5793
index 5278
index 4462
index 5712
index 6181
index 1192
index 9961
index 9172
index 7194
index 6671
index 6304
index 7180
index 7722
index 1300
index 5092
index 7553
index 8517
index 7648
index 7343
index 7664
index 7397
index 6105
index 4453
index 6725
index 3587
index 6200
index 8417
index 8331
index 7275
index 7369
index 3339
index 9317
index 9494
index 7796
index 9790
index 7466
index 7198
index 3662
index 7721
index 6287
index 8330
index 8768
index 7553
index 1441
index 2361
index 9641
index 9794
index 8012
index 3180
index 6243
index 8138