Bilim İnsanları Yeni, Daha İyi Bir Antidepresan Geliştirdi

Depresyon Yardım Konsepti

Halihazırda mevcut olan antidepresan ilaçların hoş olmayan yan etkileri, bağımlılık yapıcı özellikleri vardır veya şizofreniyi tetikleyebilirler. Bu dezavantajlar olmaksızın hızlı başlangıçlı antidepresanlar geliştirmek bu nedenle önemli bir nörofarmakolojik hedeftir.

Bilim adamları, yeni bir hızlı başlangıçlı antidepresan sınıfı için kapıyı açtılar.

Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre, serotonerjik nöronların ateşlenmesini düzenleyen küçük moleküllü yeni bir bileşik, hızlı etkili bir antidepresan etkiye sahiptir. Sonuçlar, majör depresif bozukluk (MDB) ve diğer tedavisi zor duygudurum bozuklukları için yeni bir tedavi sınıfının geliştirilmesinin yolunu açıyor. MDB, dünya çapında yüz milyonlarca kişiyi etkileyen en yaygın zihinsel bozukluklardan biridir.

Günümüzün antidepresanlarının çoğu serotonin taşıyıcısını (SERT) hedef almaktadır. Ancak bu ilaçlar sınırlıdır. SERT hedefli antidepresanların etkisini göstermesi yalnızca 4 haftayı bulmakla kalmaz, aynı zamanda intihar da dahil olmak üzere ciddi yan etkileri olabilir ve bunları alan kişilerin yalnızca bir yüzdesi tedaviyi takiben depresyondan kurtulur. Ketamin bir alternatif olarak düşünülürken, potansiyel olarak bağımlılık yapıcı özelliği ve şizofreni tehlikesi endişe uyandırmıştır.

Sonuç olarak, bu ciddi dezavantajlara sahip olmayan yeni, hızlı etkili antidepresan hedeflere ve bileşiklere ihtiyaç vardır. Burada Nan Sun ve meslektaşları böyle bir çözüm sunuyor. Sun ve ekibi, SERT ile nöronal nitrik oksit sentaz (nNOS) arasındaki etkileşimi bozarak çalışan, hızlı etkili bir antidepresan tasarladı.

Yazarlar, farelerin beyinlerinde SERT’yi nNOS’tan ayırmanın, dorsal raphe çekirdeği olarak adlandırılan bir beyin bölgesinde hücreler arası serotonini azalttığını bulmuşlardır. Bu, bu alandaki artmış serotonerjik nöron aktivitesi ve medial prefrontal kortekse serotonin salınımını önemli ölçüde arttırdı. Bulgulara göre, bu, bir MDB fare modelinde hızlı etkili bir antidepresan etki ile sonuçlandı.

Referans: Nan Sun, Ya-Juan Qin, Chu Xu, Tian Xia, Zi-Wei Du, Li-Ping Zheng, An-an Li, Fan Meng tarafından “DRN’de SERT’yi nNOS’tan ayırarak hızlı başlangıçlı antidepresan tasarımı” , Yu Zhang, Jing Zhang, Xiao Liu, Ting-You Li, Dong-Ya Zhu ve Qi-Gang Zhou, 27 Ekim 2022, Bilim.
DOI: 10.1126/science.abo3566

opensea blogger alıntı reddit blogger bisağlık blogger fiyat blogger market medium

Yorum yapın

SPONSORLAR
index 7265
index 6159
index 6499
index 4608
index 7405
index 4284
index 5262
index 6454
index 8129
index 4462
index 3650
index 4271
index 5820
index 8532
index 2767
index 7957
index 2825
index 7191
index 2691
index 8261
index 4409
index 1613
index 3537
index 2502
index 7475
index 9687
index 5997
index 4719
index 9114
index 5617
index 7262
index 8008
index 6510
index 3160
index 8185
index 8716
index 7268
index 1448
index 7076