D Vitamini Takviyesi Çocukluk Çağı Depresyonunu, Anksiyetesini ve Psikiyatrik Belirtileri Azaltabilir

D Vitamini Softgel Takviye Şişesi

Finli araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırma, yaşamın ilk yıllarında önerilen günlük dozdan daha yüksek D3 vitamini takviyesinin, daha sonraki çocukluk döneminde psikiyatrik semptom riskini azaltabileceğini düşündürmektedir.

Finlandiya’da yapılan bir araştırmaya göre, erken çocukluk döneminde tavsiye edilenden daha yüksek D3 vitamini alımı, daha sonraki çocukluk döneminde psikiyatrik semptomları azaltabilir. Üç kat standart D vitamini dozu alan çocuklar, standart doz alanlara göre daha az depresyon, anksiyete ve içine kapanık davranış belirtileri gösterdi. Çalışma, bu bulguları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu konusunda uyarıyor.

Her sekizinci çocuğun bir akıl sağlığı bozukluğundan muzdarip olduğu tahmin edilmektedir. Çocukların zihinsel sorunlarının birkaç belirleyicisi tespit edildi, ancak çoğu henüz keşfedilmemiş durumda. Önceki araştırmalar, erken çocukluk dönemindeki düşük D vitamini düzeylerinin, daha sonraki yaşamda zihinsel sağlık sorunları riskini artıran bir faktör olabileceğini düşündürmektedir. Yakın tarihli bir Finlandiya araştırması, D vitamini alımı ile ruh sağlığı arasındaki ilişki hakkında yeni bilgiler sunuyor.

Finli araştırmacılardan oluşan bir ekip tarafından yapılan yeni bir çalışma, erken çocukluk döneminde önerilen dozdan daha yüksek günlük D3 vitamini takviyesinin okul çağındaki psikiyatrik semptom riskini azaltıp azaltmadığını araştırdı.

Çalışmanın bir parçası olan Bebeklerde D Vitamini Müdahalesi (D3 vitamini müdahalesinin çocukların büyümesini ve gelişimini nasıl etkilediğini araştıran VIDI) klinik çalışması. Araştırmada çocuklar, biri günlük standart doz olan 10 mikrogramı, diğeri ise üç katı D vitamini miktarını (30 mikrogram) alan iki grup olarak randomize edildi. Çocuklar, iki haftadan iki yaşına kadar her gün takviye aldılar.

Çocuklar takip edildi ve en son izleme noktası 6-8 yaşlarındaydı. En son takip aşamasında, 346 çocuğun ebeveynleri bir anket kullanarak çocuklarının psikiyatrik semptomlarını değerlendirdi.

Çalışma, standart dozun üzerindeki günlük D3 vitamini takviyesinin, okul çağında içselleştirme sorunları riskini azalttığını buldu. Başka bir deyişle, daha yüksek doz alan çocuklar, standart doz alan çocuklara göre ebeveynleri tarafından daha az depresif ruh hali, kaygı ve içine kapanık davranışlar bildirdiler.

Ebeveynler tarafından bildirilen psikiyatrik semptomlar

Araştırma sonuçlarına göre, ebeveynler iki yaşına kadar günlük standart doz olan 10 µg D vitamini takviyesi alan çocukların %11,8’inde klinik olarak anlamlı içselleştirme sorunları bildirmiştir. Üçlü D vitamini takviyesi alan çocukların %5,6’sında benzer sorunlar yaşandığı bildirildi.

Tampere Üniversitesi’nde Doktora Sonrası Araştırma Görevlisi Samuel Sandboge, “Sonuçlarımız, yaşamın ilk yıllarında daha yüksek dozda D3 vitamini takviyesinin okul öncesi ve erken okul çağında psikiyatrik semptomları içselleştirme riskini azaltabileceğini gösteriyor” diyor.

“Sonuçlar ve potansiyel etkileri ilginç, ancak sonuçları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Sonuçların yorumlanmasında, diğer şeylerin yanı sıra, psikiyatrik semptomları yalnızca ebeveyn tarafından bildirilen şekilde incelediğimizi not etmeliyiz. Ayrıca çalışmanın katılımcıları, Finlandiya’da yaşayan ve iyi D vitamini seviyelerine sahip İskandinav kökenli çocuklardı” diye vurguluyor Sandboge.

Araştırmacılar, agresif davranış ve kural ihlali gibi dışsallaştırma problemlerinde farklılıklar tespit etmediler. Ayrıca, çocuklarda psikiyatrik semptomların genel yaygınlığı arasında bir fark bulunmadı.

Çalışma, Tampere Üniversitesi, Helsinki Üniversite Hastanesi, Helsinki Üniversitesi ve Ulusal Sağlık ve Refah Enstitüsü’nden (THL) araştırmacıların işbirliğiyle gerçekleştirildi. Tampere Üniversitesi’nin katkısı, Sosyal Bilimler Fakültesi’nde gelişim psikolojisi doçenti olan Kati Heinonen’in araştırma grubunda gerçekleştirildi. Samuel Sandboge, genel tıp ve romatoloji alanında uzmanlaşmış bir doktor ve bir Tıp Doktorudur.

Araştırmanın sonuçları bilimsel dergide yayımlandı

opensea blogger alıntı reddit blogger bisağlık blogger fiyat blogger market medium

Yorum yapın

SPONSORLAR
index 3050
index 1893
index 1981
index 3414
index 8959
index 9753
index 4789
index 5194
index 1781
index 5593
index 6083
index 4271
index 3765
index 2675
index 2795
index 5765
index 9195
index 8558
index 9260
index 3706
index 4849
index 3630
index 1974
index 3735
index 5437
index 4665
index 8469
index 4139
index 8647
index 5144
index 2937
index 6325
index 2797
index 5147
index 4028
index 4976
index 5962
index 8338
index 9469
index 6404
index 8954
index 2239
index 7768
index 8607
index 9971
index 4864
index 3143
index 7941
index 1961
index 3314
index 2777
index 7177
index 5223
index 6246
index 4859
index 3983
index 8830
index 3440
index 5054
index 8217
index 7395