İlgili – Sahra Altı Afrika’da Küçük Çocukların %27’sinden Fazlasında Sıtma Olabilir

Sıtma Sivrisinek Kanı

Son araştırmalar, 13 Sahra altı ülkedeki çocukların kabaca %30’unun sıtmadan muzdarip olduğunu ve daha yaşlı, kırsal kesimde, düşük gelirli çocukların en yüksek risk altında olduğunu ortaya koyuyor. Çalışma, bu topluluklar için önleyici tedbirler olarak böcek ilacı uygulanmış cibinlik ve daha iyi barınak önermektedir.

5 yaşına kadar yaklaşık 65.000 çocuk üzerinde yapılan araştırma, Sahra Altı Afrika’daki 13 ülkede sıtmanın yaygınlığını ve bununla ilişkili risk faktörlerini belirledi.

Açık erişim dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma PLOS BİR 13 Sahra Altı Afrika ülkesindeki 10 çocuktan yaklaşık 3’ünün sıtmadan muzdarip olduğunu ortaya koyuyor. En duyarlı olanlar, kırsal bölgelerde geniş, düşük gelirli ailelerde yaşayan beş yaşın altındaki daha büyük çocuklardır. Çalışma, Etiyopya Gondar Üniversitesi’nden Dagmawi Chilot ve ekibi tarafından yürütüldü.

Sıtmayı önleme ve tedavi etme potansiyeline rağmen, hala önemli bir halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır. Küresel nüfusun yarısına yakını bu sivrisinek kaynaklı hastalığa yakalanma riski altındadır. Çoğunluğu trajik bir şekilde bebeklerde ve küçük çocuklarda meydana gelen küresel sıtma vakalarının %95’i ve ölümlerin %96’sı ile Afrika yükü taşıyor.

Yeni çalışmada, araştırmacılar 13 Sahra Altı Afrika ülkesinin yakın tarihli Sıtma Göstergeleri Araştırmasından elde edilen verileri kullandılar: Burkina Faso, Gana, Gine, Kenya, Liberya, Madagaskar, Mali, Malavi, Mozambik, Nijerya, Sierra Leone, Senegal ve Tanzanya. Anketler 2015’ten 2021’e kadar gerçekleştirildi ve 74.976 ebeveyn/veli ile yapılan görüşmeleri içeriyordu. Mevcut çalışmada, 6 ila 59 aylık 60.541 çocuğa ilişkin veriler dahil edilmiştir.

Genel olarak, çalışmadaki çocuklar arasında havuzlanmış sıtma prevalansı Senegal’de %5,04’ten Sierra Leone’de %62,57’ye kadar değişen %27,41 (%95 CI 17,94-36,88) idi. Enfeksiyon olasılığı yaşla birlikte arttı, beş yaşın altındaki daha büyük çocukların daha genç olanlara kıyasla enfekte olma olasılığı daha yüksek. En zengin hanelerden gelen çocukların (AOR=0,16, %95 CI 0,14-0,19), anneleri ilköğretime devam edenlerin (AOR=0,78, %95 CI 0,73-0,84), iyileştirilmiş evleri olanların ve böcek ilacıyla işlenmiş cibinlik kullanımının yüksek olduğu topluluklardan gelen çocukların (AOR=0,40, %95 CI 0,24-0,63) enfekte olma olasılığı daha düşüktü sıtma ile. Kırsal kesimde yaşayan (AOR= 2,16, %95 CI 2,06-2,27) ve toplum yoksulluğu yüksek olan (AOR=2,66, %95 GA 2,53 – 2,84) geniş ailelerden gelen çocukların (AOR=1,35, %95 GA 1,26-1,45) sıtmaya yakalanma olasılığı en yüksekti.

Yazarlar, insektisit uygulanmış cibinliklerin ve iyileştirilmiş barınakların çocuklar arasında sıtma enfeksiyonunu önlemenin umut verici yolları olduğu ve herhangi bir toplu ağ dağıtımında gelir düzeyi düşük olan ve kırsal alanlardaki hanelere öncelik verilmesi gerektiği sonucuna varıyorlar.

Referans: “13 Sahra altı Afrika ülkesinde 6-59 aylık çocuklar arasında havuzlanmış sıtma prevalansı ve risk faktörleri: Son sıtma gösterge anketlerini kullanan çok düzeyli bir analiz” 31 Mayıs 2023 itibarıyla, PLOS BİR.
DOI: 10.1371/journal.pone.0285265

Yorum yapın

SPONSORLAR
index 2530
index 4281
index 2182
index 7604
index 1890
index 9899
index 1300
index 2027
index 8849
index 5224
index 9710
index 2283
index 8202
index 2389
index 1924
index 5281
index 2396
index 1889
index 5352
index 3754
index 5183
index 6646